KOŠÍK 0

PŘEDPISY PRO ONLINE OBCHOD

& 1

Předběžná ustanovení

Internetový obchod Beedope, který je k dispozici na adrese https://beedope.pl, je provozován pod BEEDOPE Sp. z o.o. se sídlem v Bielanach Wrocławskich, ul. Lipowa 1B, PSČ 55-040, zapsaná do centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeného ministrem pro hospodářství KRS pod číslem KRS 0000735169, o základním kapitálu 5000, NIP 8961579123 , REGON 38047769600000

Tyto předpisy jsou určeny pro spotřebitele a stanoví pravidla a postupy pro uzavření smlouvy o prodeji na dálku s spotřebitelem prostřednictvím obchodu.

& 2

definice

Spotřebitel – fyzická osoba uzavřeli smlouvu s prodávajícím v rámci obchodu, který je předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činnosti.

Prodávající – BEEDOPE Sp. z o.o. se sídlem v Bielanach Wrocławskich, ul. Lipowa 1B, PSČ 55-040, zapsaná do centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeného ministrem pro hospodářství KRS pod číslem KRS 0000735169, o základním kapitálu 5000, NIP 8961579123 , REGON 38047769600000

Klient – každá entita nakupující prostřednictvím obchodu.

Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotky bez právní subjektivity, které oddělují zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která mají na svém vlastním jménem ekonomickou aktivitu, která používá Store.

Shop – online obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese https://beedope.pl

Dohoda byla uzavřena na dálku – dohody uzavřené s klientem v rámci organizované uzavírání smluv na dálku (v obchodě), bez jejich současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy.

Předpisy – tato pravidla obchodu.

Objednávka – Prohlášení zákazníka o záměru předložené prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktů nebo produktů s prodejcem.

Účet – zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které zadal v obchodě.

Registrační formulář – formulář dostupný v obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadání objednávky, zejména přidáním produktů do košíku a definováním podmínek prodejní smlouvy včetně způsobu doručení a platby.

Nákupní košík – prvek softwaru Obchodu, v němž zákazníci uvádějí produkty vybrané pro nákup, a je také možné nastavit a měnit údaje o objednávce, zejména množství výrobků.

Produkt – movitý produkt dostupný v rámci služby Obchod / služba, která je předmětem Prodejní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

Smlouva o prodeji – smlouva o prodeji produktů uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Smlouva o prodeji znamená také – s ohledem na vlastnosti produktu – smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dílo.

& 3

Kontakt s obchodem

Adresa prodávajícího: ul. Lipowa 1B, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

E-mailová adresa prodávajícího: info@beedope.cz

Telefonní číslo prodávajícího: 570 389 450

Číslo bankovního účtu prodávajícího: 2201433776/2010

Zákazník může komunikovat s prodejcem pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.

Zákazník může komunikovat telefonicky s prodejcem od 12:00 do 16:00.

& 4

Technické požadavky

Chcete-li používat Obchod, včetně prohlížení sortimentu Store a objednávek produktů, budete potřebovat:

terminálové zařízení s přístupem k internetu a webový prohlížeč,

aktivní e-mailový účet (e-mail),

povolené soubory cookie ,,

Nainstalován FlashPlayer.

& 5

Obecné informace

Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem nenese zodpovědnost za narušení přerušení obchodu v důsledku vyšší moci, neoprávněnými činy třetích stran či neslučitelnost Online Store Customer technické infrastruktury.

Procházení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Místo objednávky ze strany klienta na produkty, které jsou v dosahu obchod je možný buď po založení účtu v souladu s § 6 Pravidel nebo zadáním osobních údajů nezbytné k realizaci a řešit Řád bez vytvoření účtu.

Ceny v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubými cenami (včetně DPH)

Na konci (konečná) částku, která má být zaplacena ze strany zákazníka se skládá z ceny za produktu a náklady na dodávku (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovních služeb), který je zákazník informován o internetovém obchodě při zadávání zakázek, včetně v době projevu upřednostňuje prodejní smlouvu.

V případě dohody zahrnující upisování nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečná (konečná) cena celková cena včetně všech plateb za zúčtovací období.

Je-li povaha předmětu smlouvy neumožňuje rozumně posoudit dosavadní výpočet závěrečné (konečné) ceny, ve kterém bude vypočítána informace o způsobu cena, jakož i poplatky za dopravu, dodávky, poštovní služby a další náklady, budou mít v obchodě v popisu produktu.

& 6

Vytvoření účtu v obchodě

Chcete-li nastavit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář. Je třeba zadat e-mailovou adresu. Vytvoření účtu v Obchodě je zdarma.

Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v registračním formuláři.

Zákazník může kdykoli, bez udání důvodu a bez zaplacení poplatků, odstranit účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, a to zejména elektronickou poštou nebo písemně na adresu uvedenou v § 3.

& 7

Pravidla pro zadávání objednávek

Za účelem zadání objednávky:

přihlaste se do obchodu (volitelné);

vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a klikněte na tlačítko “Přidat do košíku” (nebo ekvivalentní);

přihlaste se nebo použijte možnost zadání objednávky bez registrace;

pokud jste se rozhodli zadat objednávku bez registrace – vyplňte formulář objednávky zadáním údajů o objednávce a adresou, kde má být doručeno zboží, vyberte druh zásilky (způsob doručení produktu), zadejte údaje faktury, pokud se liší od údajů příjemce,

klikněte na tlačítko “Objednat a zaplatit” / klikněte na tlačítko “Objednat a zaplatit” a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz odeslaný v e-mailu,

zvolit jeden z dostupných platebních metod a v závislosti na způsobu platby zaplatit za objednávku ve stanovené lhůtě podle § 8 odst. 3.

& 8

Nabízené způsoby doručení a platby

Zákazník může používat následující způsoby doručení nebo inkasa objednaného produktu:

Kurýrní zásilka, kurýrní doručení,

Zákazník může použít následující platební metody:

Platba převodem na účet prodávajícího

Elektronické platby prostřednictvím společnosti przelewy24

Platba kreditní kartou.

Podrobné informace o způsobu doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na webových stránkách obchodu.

Platby zpracovává PayLane sp.z o.o. se sídlem v Gdaňsku na ul. Norwida 4, poštovní směrovací číslo: 80-280, KRS: 0000227278.

& 9

Provedení kupní smlouvy

Uzavření dohody o prodeji mezi kupujícím a prodávajícím se koná po objednávek zákazníků využívajících objednávkový formulář Online obchod v souladu s § 7 řádu.

Po zadání objednávky Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky a zároveň přijme Objednávku k provedení. Potvrzení o přijetí objednávky a její přijetí za plnění zasláním by prodávající Zákaznický příslušnou e-mailu na zadanou objednávkách e-mailového klienta, který zahrnuje alespoň prohlášení prodávajícího je přijetí objednávky a její vstup do realizace a potvrzení kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem uzavřeme mezi zákazníkem a prodávajícím kupní smlouvu.

Pokud si zákazník zvolí:

platba bankovním převodem, elektronické platby nebo platby kreditní kartou, je zákazník povinen provést platbu do 2 kalendářních dnů od data prodeje dohody – v opačném případě bude objednávka zrušena.

Produkt bude zaslán prodávajícím ve lhůtě stanovené v jeho popisu způsobem, který si zákazník zvolil při objednávce.

Pokud objednáváte produkty s různou dobou doručení, datum doručení je nejdelší datum.

Začátek dodávky produktu zákazníkovi je následující:

Zvolíte-li platební metoda převodu zákazníků, elektronický platební nebo kreditní karty – z bankovního účtu prodávajícího.

Dodávka produktů probíhá v rámci Evropské unie.

Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, pokud Smlouva o prodeji nestanoví jinak. náklady (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovních služeb) dodání produktu jsou uvedeny na kartě Customer Online Store „Doprava a platba“, včetně v době vyjádření ze strany Klienta budou vázány dohodou o prodeji.

&10

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o prodeji do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Provádění lhůty uvedené v odstavci 1 začíná dodáním Produktu spotřebiteli nebo jiné osobě, než je určený dopravce.
 3. V případě smlouvy, která obsahuje mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo v částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od doručení poslední položky, části nebo části.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím, že předloží prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Aby bylo možné dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby spotřebitel předal prohlášení před uplynutím této lhůty.
 5. Nevyměňujeme produkty:

– zasláno po uplynutí lhůty stanovené v bodě 1

– u kterého kupující porušil tovární štítky

– nesoucí stopy Polit

 1. Údaj lze zaslat elektronickou poštou zaslání výpisu na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo tím, že prohlášení na internetových stránkách Prodejci – prodejci kontaktní údaje jsou uvedeny v § 3. Toto prohlášení může být rovněž podána na formuláři, který je připojen jako dodatek 1 k tomuto předpisy a příloha k zákonu ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, ale není to povinné.
 2. V případě zaslání prohlášení spotřebitelem elektronicky, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli daný potvrzením Consumer e-mailu dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
 3. Účinky odstoupení od dohody:
 4. V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku bude dohoda považována za neplatnou.
 5. V případě odstoupení od spotřebitelské přiznání kontraktu prodejce ihned, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o spotřebitelském, veškeré platby, které jím, kromě nákladů na dodání zboží.
 6. Náhradu provede prodávající za použití stejných platebních metod, jaké spotřebitel použil v původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nezpůsobí žádné náklady.
 7. Prodávající může odmítnout vrácení platby až do okamžiku, kdy obdrží produkt zpět nebo dokud mu nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Spotřebitel by měl produkt vrátit na adresu prodávajícího uvedenou v těchto předpisech a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil prodejci odstoupení od smlouvy. Termín bude respektován, pokud spotřebitel vrátí výrobek před uplynutím lhůty 14 dnů.
 9. Podle čl. 34 par. 2 zákona, podle něhož “spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží” Zjednodušení – v případě, že spotřebitel vrátí zboží, musí zaplatit za svůj návrat v závislosti na zvolené metodě. Pokud ho osobně řídí – nic neplatí.
 1. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu.
 2. Pokud nemůže být z důvodu povahy Produktu odeslán zpět do běžného režimu poštou, budou informace o této skutečnosti a také náklady na vrácení Produktu zahrnuty do Popisu produktu v Obchodě.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá nárok na spotřebitele v souvislosti s touto smlouvou:
 4. ve kterém předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 5. ve kterém předmětem služby je zboží dodané v uzavřených obalech, které po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů vrátit, pokud bylo obal otevřen po dodání,
 6. ve kterém předmětem služby je předmět, který je předmětem rychlého zhoršení nebo má krátkou trvanlivost,
 1. poskytování služeb v případě, že prodávající z plný servis s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován o zahájení, které podle ustanovení Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy,
 2. v němž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu a který může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. ve kterém předmětem výhody jsou věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,
 4. které jsou předmětem poskytování alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy o prodeji a dodání, z nichž se může uskutečnit pouze po 30 dnech a jehož hodnota závisí na kolísání cen na trhu, nad nímž prodávající nemá žádnou kontrolu,
 5. ve kterém předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání,
 6. za poskytování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smlouvy o předplatném,
 7. poskytnutí digitálního obsahu, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, pokud plnění smlouvy začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co ho informoval o ztrátě prodávající právo odstoupit od smlouvy,

. 23. V případě technických chyb, jako je nezávislý na prodejce cena zboží byla správně nastavena, nebo podceňovat hodnota je 0 zł – Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy podléhá okamžitému vrácení kupujícího. 16. poskytování služeb v případě, že prodávající z plný servis s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován o zahájení, které podle ustanovení Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy,

& 11

Stížnost a záruka

Nové produkty jsou předmětem smlouvy o prodeji.

Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt bez vad.

V případě vady zboží zakoupeného od zákazníka Prodávající má právo na náhradu v souladu s ustanoveními o záruku v občanském zákoníku. Pokud je zákazníkem podnikatel, strany vylučují odpovědnost ze záruky.

Prodávající může vrátit platbu, dokud neobdrží zboží zpět od spotřebitele nebo poskytne důkaz o jeho vrácení – v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Kromě toho, když zjistilo, že vrácené zboží poškozené nebo budou nějaké známky používání (se „sníží hodnotu věcí“), které jdou nad rámec běžného testování produktu (např. Zašpiněné prádlo, poškrábaný bytové zařízení a podobně), pak je podnikatel nárok na náhradu škody.

Stížnosti by měly být hlášeny písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto předpisech.

Doporučuje se, aby byla stížnost zahrnuta stručný popis závady, okolnosti (včetně data) z jejího výskytu, stěžující si zákaznických dat a zákaznické poptávky v souvislosti s vadou zboží.

Prodávající je povinen předat stížnost okamžitě požádá nejpozději do 14 dnů, a pokud nemáte to v této době, se předpokládá, že poptávka zákazníků považuje za odůvodněnou.

Zboží zaslané v rámci reklamačního řízení by mělo být zasláno na adresu uvedenou v § 3 tohoto řádu.

Pokud byla na Produktu poskytnuta záruka, informace o produktu a jeho obsahu budou zahrnuty do popisu produktu v Obchodě.

& 12

Mimosoudní způsoby řešení stížností a nápravy

Podrobné informace o dostupné metodami Consumer mimosoudní stížnosti a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na místě a na internetových stránkách okresu (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, na něž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele, provinciál inspektoráty inspekce Handlowa a na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Spotřebitel má následující příkladné možnosti k použití mimosoudních prostředků při řešení stížností a nápravy:

Spotřebitel je oprávněn požádat o trvalý smírný spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000. obchodní inspekce (sbírce zákonů z roku 2014. Pos. 148, ve znění pozdějších předpisů. D.), se žádostí o vyřešení sporu vyplývající z dohody uzavřené s Prodávajícím.

Spotřebitel je oprávněn požádat krajského inspektora obchodní inspekce podle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000. obchodní inspekce (sbírce zákonů z roku 2014. Pos. 148, ve znění pozdějších předpisů. D.), s žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

Spotřebitel může dostat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, s použitím bezplatnou pomoc okresní (městský) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, k níž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně spotřebitelského federace, Sdružení polských spotřebitelů).

& 13

Osobní údaje v obchodě online

Správcem osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je Prodávající.

Osobní údaje zákazníků shromážděné administrátorem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem implementace prodejní smlouvy a pokud zákazník souhlasí – a to i pro marketingové účely.

Příjemci osobních údajů zákazníků online obchodu mohou být:

V případě zákazníka, který používá internetový obchod způsobem doručování poštou nebo kurýrem, poskytne administrátor na vyžádání administrátora shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který provádí zásilku.

V případě zákazníka, který využívá elektronický obchod pomocí metody elektronických plateb nebo platební karty, poskytne správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu, který provádí výše uvedené platby v elektronickém obchodě.

Zákazník má právo přístupu ke svým údajům a jejich opravu.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí osobních údajů požadovaných v Předpisech k uzavření kupní smlouvy vede k neschopnosti uzavřít tuto smlouvu.

& 14 Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, fotografie a grafiku umístěné na této stránce jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony týkajícími se ochrany duševního vlastnictví. Je zakázáno kopírovat tyto předměty pro komerční účely nebo pro další distribuci.

& 15 Závěrečná ustanovení

Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polštině.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit nařízení z důležitých důvodů, a to: změny zákona, změny způsobu platby a dodání – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto předpisů. Prodávající informuje zákazníka o každé změně nejméně 7 dní předem.

Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahuje, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně osobních údajů.

Zákazník má právo využívat mimosoudní prostředky pro řešení stížností a nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.